Híreink

<img class=" title="8. osztály a waldorf-iskolában és a továbbtanulás">

8. osztály a waldorf-iskolában és a továbbtanulás

Iskolánk jelenlegi 8. osztályos szüleivel, tanulóival és osztálytanítójával beszélgetünk az elmúlt évek tapasztalatairól, a 8. osztályos sikerekről, a továbbtanulásról.

Időpont: június 4-én 17:00-tól

<img class=" title="Bemutatozik az új első osztály tanítója">

Bemutatozik az új első osztály tanítója

A diákjaink és szülei számára már kedves ismerős a leendő elsősök osztálytanítója, hiszen ő most az iskola testnevelő tanára és napközis nevelője. Hospitálásokkal már meg is kezdte a felkészülést az osztálytanítói feladatokra, hamarosan pedig földrajz–testnevelés szakos mesterképzése mellett a Waldorf-képzést is elkezdi. Izgatottan várja a szeptembert immáron osztálytanítóként.
Nagy Zoltánnal beszélgettünk.

<img class=" title="SZJA 1%">

SZJA 1%

Hálásan köszönjük, ha iskolaépületünk felújítását támogatja személyi jövedelemadója 1%-val!

Fenntartó alapítvány:
Kreatív Élet Alapítvány
Adószám: 18336009-1-10

Waldorf Eger


A Egri Waldorf Iskola tanárai, szülői köre és támogatói azt a célt tűzték magunk elé, hogy a gyermekek fejlődésének olyan körülményeket teremtsenek, amelyek a gyerekek életkori és személyes adottságainak leginkább megfelelnek. Szeretnénk lehetővé tenni az egészséges emberre jellemző testi-lelki-szellemi tulajdonságok, képességek lehető legoptimálisabb kibontakoztatását annak érdekében, hogy a tanulók megfelelő tárgyi tudással és megfelelő önismerettel, valamint az önérvényesítés képességével rendelkezzenek.

Célunk, hogy az Egri Waldorf Iskolában szerzett tudás és sokrétű tapasztalat elősegítse a tanulók társadalomba való beilleszkedést és a közösségért való felelősségvállalás érzésének kialakulását. Ezért az oktatáson túl egészséges felnőtt közösségi minták megteremtésére törekszünk a szülők, tanárok, illetve az iskolán túli környezettel együttműködve.

Az Egri Waldorf Iskola tevékenységének eredményességét nem elsősorban a gyermekek tanulmányi eredményének alakulásán kívánja lemérni, hanem képesség- és készségfejlesztő, modern pedagógiai értelemben vett kompetenciaalapú nevelés és oktatást megvalósítására törekszik, amihez a hátteret a megtartó, szeretetteljes emberi környezet biztosítja.

© 2019 www.egriwaldorf.hu
**GA**