Híreink

<img class=" title="Waldorf-iskola pedagógiája és mindennapi gyakorlata">

Waldorf-iskola pedagógiája és mindennapi gyakorlata

Kulcsár Gábor a Pesthidegkúti Waldorf Iskola osztálytanítójának közös estje Ujjady Harald Arnolddal, a Pesthidegkúti Waldorf Iskola volt diákjával, aki jelenleg a Waldorf tanárképzés hallgatója.

<img class=" title="Nyílt nap az iskolánkban">

Nyílt nap az iskolánkban

2017. február 28-án és március 1-én várjuk azokat az érdeklődő szülőket, akik közelebbről szeretnének betekinteni iskolánkba, illetve osztályaink életébe.

A korlátozott létszám miatt, az órák látogatásához regisztráció szükséges a weboldalon!

<img class=" title="Jelentkezés a következő tanév 1. osztályába">

Jelentkezés a következő tanév 1. osztályába

Iskolaválasztás előtt álló családoknak információ a jelentkezés és a felvételi részleteiről

Jelentkezési határidő a leendő 1. osztályba: 2017. február 27.
Meglévő osztályainkba a jelentkezés folyamatos.

Waldorf Eger


A Egri Waldorf Iskola tanárai, szülői köre és támogatói, azt a célt tűzték magunk elé, hogy a gyermekek fejlődésének olyan körülményeket teremtsenek, amelyek a gyerekek életkori és személyes adottságainak leginkább megfelelnek. Szeretnénk lehetővé tenni az egészséges emberre jellemző testi-lelki-szellemi tulajdonságok, képességek lehető legoptimálisabb kibontakoztatását annak érdekében, hogy a tanulók megfelelő tárgyi tudással és megfelelő önismerettel, valamint az önérvényesítés képességével rendelkezzenek.

Célunk, hogy az Egri Waldorf Iskolában szerzett tudás és sokrétű tapasztalat elősegítse a tanulók társadalomba való beilleszkedést és a közösségért való felelősségvállalás érzésének kialakulását. Ezért az oktatáson túl egészséges felnőtt közösségi minták megteremtésére törekszünk a szülők, tanárok illetve az iskolán túli környezettel együttműködve.

Az Egri Waldorf Iskola tevékenységének eredményességét nem elsősorban a gyermekek tanulmányi eredményének alakulásán kívánja lemérni, hanem képesség- és készségfejlesztő, modern pedagógiai értelemben vett kompetenciaalapú nevelés és oktatást megvalósítására törekszik, amihez a hátteret a megtartó, szeretetteljes emberi környezet biztosítja.

© 2017 www.egriwaldorf.hu
**GA**