Híreink

<img class=" title="Rendezvények az érdeklődőknek">

Rendezvények az érdeklődőknek

Rendezvények az iskolában az érdeklődő családok részére.
2016. decembertől 2017. márciusig

<img class=" title="Osztálytanítót keresünk ">

Osztálytanítót keresünk

Az Egri Waldorf Általános Iskola osztálytanítót keres 2017. szeptemberétől induló 1.osztályába.
Pályázat beadási határideje: 2017. február 6.

<img class=" title="Jelentkezés az iskolába">

Jelentkezés az iskolába

Információk az iskolánkba történő jelentkezésről.
Jelentkezés meglévő osztályokba, illetve a 2017. szeptemberben induló 1. osztályba.

Waldorf Eger


A Egri Waldorf Iskola tanárai, szülői köre és támogatói, azt a célt tűzték magunk elé, hogy a gyermekek fejlődésének olyan körülményeket teremtsenek, amelyek a gyerekek életkori és személyes adottságainak leginkább megfelelnek. Szeretnénk lehetővé tenni az egészséges emberre jellemző testi-lelki-szellemi tulajdonságok, képességek lehető legoptimálisabb kibontakoztatását annak érdekében, hogy a tanulók megfelelő tárgyi tudással és megfelelő önismerettel, valamint az önérvényesítés képességével rendelkezzenek.

Célunk, hogy az Egri Waldorf Iskolában szerzett tudás és sokrétű tapasztalat elősegítse a tanulók társadalomba való beilleszkedést és a közösségért való felelősségvállalás érzésének kialakulását. Ezért az oktatáson túl egészséges felnőtt közösségi minták megteremtésére törekszünk a szülők, tanárok illetve az iskolán túli környezettel együttműködve.

Az Egri Waldorf Iskola tevékenységének eredményességét nem elsősorban a gyermekek tanulmányi eredményének alakulásán kívánja lemérni, hanem képesség- és készségfejlesztő, modern pedagógiai értelemben vett kompetenciaalapú nevelés és oktatást megvalósítására törekszik, amihez a hátteret a megtartó, szeretetteljes emberi környezet biztosítja.

© 2017 www.egriwaldorf.hu
**GA**