5 évesek lettünk

2014. tavaszán egri és Eger környéki családok egy lelkes csoportja, akik alternatív tanulási utat kerestek gyermekeiknek, hatalmas összefogással, hosszas előkészítő munkájával és pár "csepp varázslattal" megalapították az Egri Waldorf Általános Iskola és AMI-t. Az első tanévet szeptemberben két osztállyal - 1-2. és 3-4. osztállyal - kezdte meg iskolánk. A kezdeti nehézségek miatt sok türelemre, kitartásra és rengeteg erőfeszítésre volt szükség, de most hálásan gondolunk mindenkire, aki hozzájárult az iskola indulásához és működtetéséhez. Azóta minden évben egy-egy új első osztály indult, így idén már 1. - 8. osztályig vannak osztályaink. Tanári közösségünk mára 8 elkötelezett tanárból és 3 óraadó szaktanárokból áll, illetve egy iskolatitkár segíti munkánkat.

Évnyitó 2014
Szülői közösség a 2014. évi évnyitón

Öt éve, amikor megkaptuk a régi, felújítandó iskola kulcsát közösen összefogva újítottuk fel az épület felső szintjét. Minden évben egy-egy új tanteremre volt szükségünk, így a felújítások tovább folytatódtak. Mára már belaktuk az alsó szint nagyobb részét is. Hálásan köszönjük minden alapító és később csatlakozott szülőnek, tanárnak és minden segítőnek, akik részt vettek ebben a hatalmas munkában.

A Egri Waldorf Iskola tanárai és szülői köre azt a célt tűzték magunk elé, hogy a gyermekek fejlődésének olyan körülményeket teremtsenek, amelyek a gyerekek életkori és személyes adottságainak leginkább megfelelnek. Szeretnénk lehetővé tenni az egészséges emberre jellemző testi-lelki-szellemi tulajdonságok, képességek lehető legoptimálisabb kibontakoztatását annak érdekében, hogy a tanulók megfelelő tárgyi tudással és megfelelő önismerettel, valamint az önérvényesítés képességével rendelkezzenek.
Célunk, hogy az Egri Waldorf Iskolában szerzett tudás és sokrétű tapasztalat elősegítse a tanulók saját útjának felfedezését, társadalomba való beilleszkedést és a közösségért való felelősségvállalás érzésének kialakulását. 

  
Tanáraink és iskolatitkárunk 2018/2019

Waldof-iskolákra jellemzően iskolánk sajátossága az epochális tanítás, ami a szakórák, a gyakorlatok és projektek rendszerére épül. A főoktatás tipikus tantárgyai: anyanyelv, matematika-geometria, földrajz-gazdasági ismeretek, történelem-társadalmi ismeretek, természetrajz-biológia, fizika, kémia. Más tantárgyakat, mint például a nyelveket, kézimunkát és éneket a szakórák hagyományos rendjében tanítunk. Iskolánkban már első osztálytól fogva két idegen nyelvet – angolt és franciát – tanulnak a gyerek. Fontos, hogy a mindennapi életben jól alkalmazható nyelvtudást kapjanak.
A délutáni napközit főként a szabadban - iskolánkat körbeölelő parkos udvarban - töltik a gyerekek játékkal vagy egyéb közös tevékenységgel. Igény szerint a gyerekek részt vehetnek a következő délutáni foglalkozásokon: zene-bona foglalkozás, gitároktatás, tájfutás, táblajáték és sakk.

Jöjjenek el rendezvényeinkre, hogy személyesen is megtapasztalhassák öt éves iskolánk hangulatát!

Rendezvényeinkről bővebben

Pedagógiánkról bővebben

A fej, a szív és a kéz iskolája
A fej, a szív és a kéz iskolája

© 2019 www.egriwaldorf.hu
**GA**