SZJA 1%

Idén is köszönettel fogadja a személyi jövedelemadó 1 %-ának felajánlását az iskolát fenntartó alapítvány!

A 2018 évi felajánlásokból 426,572 Ft összeg érkezett a Kreatív Élet Alapítvány számlájára.
Nagyon szépen köszönjük mindenkinek, aki ezúton is támogatta közösségünket!
Minden támogatás nagy segítséget jelent iskolánk sikeres működéséhez!

Kreatív Élet Alapívány
Adószámunk: 18336009-1-10


A rendelkezés az SZJA 1 százalékáról nem kerül Önnek pénzébe, csak egy-két percet kell rászánnia az adóbevallás elkészítésekor. Fontos, hogy az alapítvány adószámát a felajánláskor pontosan adja meg.

Tájékoztató a 2019 évi 1% SZJA nyilatkozatról


Mire fordítjuk az 1%-os felajánlásokat?

A személyi jövedelemadó 1%-os felajánlásainak bevételeit az Egri Waldorf Általános Iskola épületének felújítására fordítjuk. Az Egri Önkormányzat által gondjainkra bízott, a nevelési programunknak megfelelő - azonban igen rossz állapotban lévő - iskolaépület felső szintje az elmúlt öt évben szülői és egyéb támogatásokból teljes felújításon esett át, amely elegendő volt négy osztály működtetésére. Tavaly előtt megkezdtük az alsó szint felújítását is. Mára 2 új tantermet és egy vizes blokkot sikerült kialakítanunk ott. Az elkövetkező évek újabb jelentős felújítási munkái is önzetlen támogatók segítségével tud csak megvalósulni.

Minden felajánlást nagyon köszönünk!
Kreatív Élet Alapívány kuratóriuma


Adója 1 %-ról a következő módokon rendelkezhet:

Amennyiben a magánszemély rendelkezik elektronikus tárhellyel, nyilatkozatát a legegyszerűbb módon, elektronikus úton nyújthatja be:

- az e-SZJA webes felületen az online kitöltő segítségével vagy
- az ÁNYK keretprogram segítségével a bevallással együtt, annak EGYSZA lapját kitöltve vagy attól elkülönítve a 18EGYSZA nyomtatvány kitöltésével.

A nyomtatvány megfelelő rovatába írja be alapítványunk adószámát (18336009-1-10) és nevét (Kreatív Élet Alapítvány). 

Ha a munkáltatóját bízta meg bevallási kötelezettségének teljesítésével, a rendelkező nyilatkozatot lezárt borítékban 2019. május 10-ig a munkáltatójának is átadhatja.

NAV tájékoztatója

© 2019 www.egriwaldorf.hu
**GA**